سوابق كاری
  تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ارومیه

تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ارومیه به روش Biolak طراحی و اجرا گردیده و پساب خروجی از تصفیه‌خانه كه با كیفیت بالایی همراه است به عنوان یكی از بهترین طرح‌های اجرایی در این زمینه مطرح شده است.
كلیه تجهیزات و ابزارآلات این تصفیه‌خانه، شامل پمپ‌ها، شیر آلات، بلوئرهای هوا، نازل‌ها و لوله و اتصالات، ابزار كنترلی، تابلو PLC توسط شركت شفاب و همكار خارجی آن تامین، نصب و راه‌اندازی شده است.
ظرفیت: ٤٥٠٠٠ متر مكعب در روز
BOD: كمتر از ١٠ میلی‌گرم در لیتر
نیتروژن: كمتر از ١٠ میلی‌گرم در لیتر
كارفرما: آبفای ارومیه
محل اجرا: ایران - ارومیه

بالا


  تصفیه‌خانه فاضلاب پتروشیمی فجر

تصفیه‌خانه فاضلاب پتروشیمی فجر وافع در بندر ماهشهر توسط شركت مهندسی شفاب و همكار خارجی این شركت طراحی و اجرا گردیده است. این تصفیه‌خانه بر اساس دو واحد Oily و شیمیایی طراحی شده و با مشخصات ذیل در حال بهره‌برداری می‌باشد.
ظرفیت واحد LTDS: ٣٥٠ متر مكعب در ساعت
ظرفیت واحد LTDS: ٣٥٠ متر مكعب در ساعت
كارفرما: شركت پتروشیمی فجر
محل اجرا: ایران - بندر ماهشهر

بالا


  تصفیه‌خانه آب دمین پالایشگاه تهران

شامل خدمات مهندسی، تهیه و تامین كالا، اجرا و اه‌اندازی واحد تصفیه‌خانه آب دمین شامل كلیه مخازن فیلتر شنی و كربن، كاتیون و آنیون، Degasi fier و Mixed bed، واحد سود و اسید، لوله و اتصالات، شیر آلات، پمپ، تجهیزات ابزار دقیق و تابلوهای برق و كنترلی، آزمایشگاه، رزین و كلیه تجهیزات مورد نیازدر راه اندازی پروژه مذكور توسط این شركت تهیه و اجرا گردیده است.
ظرفیت: ٢×٢٥٠ متر مكعب در ساعت
كنداكت ورودی: ٩٠٠ میكرو زیمنس
كنداكت خروجی: ٢/٠ میكرو زیمنس
كارفرما: NIOEC
محل اجرا: ایران تهران

بالا


  تصفیه‌خانه آب دمین و واحد CPP نیروگاه كازرون

این تصفیه خانه یکی از بزرگترین و وسیعترین واحدهای اجرا شده در بخش تصفیه خانه آب صنعتی می باشد. کلیه خدمات کاری شامل مهندسی- تهیه و تامین کاال، اجرا و راه اندازی توسط شرکت مهندسی شفاب انجام گردیده است. این مجموعه شامل کلیه مخازن تحت فشار فیلتر شنی و کربن، مخازن کاتیون و آنیون، Degasi fier و Mixed bed می باشد. سایر تجهیزات اصلی از قبیل واحد RO، واحد شیمیایی و احیاء، شیرآالت کنترلی، لوله و اتصاالت، پمپ، رزین، تابلوهای برق و کنترل و واحد آزمایشگاه نیز توسط این شرکت تهیه ، اجرا و نصب شده است.
ظرفیت تصفیه خانه آب دمین ١٨٢×٢ متر مکعب در ساعت
ظرفیت واحد CPP ٦٦٠×٣ متر مکعب در ساعت
کنداکت ورودی: ١٨٠٠ میکرو زیمنس
کنداکت خروجی: ٢/٠ میکرو زیمنس
کارفرما: شرکت مپنا توانیر
محل اجرا: ایران کازرون

بالا


  تصفیه خانه آب بدون یون نیروگاه سهند

نیروگاه حرارتی سهند دارای توربین های بخار با ظرفیت MW ٣٢٥×٢ و شامل تمام تجهیزات جانبی می باشد. آب خام مصرفی این واحد از شهر تبریز با خط لوله تأمین می شود. این آب مصرفی در دو مخزن ذخیره سازی می شود، سپس به واحد تصفیه خانه انتقال می یابد. این تصفیه خانه دارای سه خط تصفیه شامل فیلتر شنی و کربن، کاتیون و آنیون، Mixed bed و Degasi fier می باشد. کلیه تجهیزات خطوط اصلی .و واحدهای جانبی شامل سود و اسید (احیاء)، تابلوهای کنترلی و PLC، آزمایشگاه و سیستم خنثی سازی توسط شرکت مهندسی شفاب طراحی، تامین و اجرا گردیده است.
ظرفیت : ١٢٥×٣ متر مکعب در ساعت
کنداکت ورودی: ٧٠٠ میکرو زیمنس
کنداکت خروجی: ١/٠ میکرو زیمنس
کارفرما : شرکت مپنا توانیر
مشاور : شرکت قدس نیرو
محل اجرا: آذربایجان شرقی بناب

بالا


  نیروگاه شازند اراک

این نیروگاه با ظرفیت ٣٢٥×٤ مگاوات در استان مركزی واقع شده است. طراحی، تامین تجهیزات (از جمله مخازن اصلی، لوله ها، اتصاالت، شیرآالت، پمپ ها، نازل ها و تابلوهای برق و کنترل) و راه اندازی طرح توسعه تصفیه خانه صنعتی نیروگاه که آب دمین مصرفی بویلرهای نیروگاه را تامین می کند یکی دیگر از نمونه های اجرایی موفق شرکت مهندسی شفاب می باشد. ظرفیت این تصفیه خانه ١١٠×٤ مترمکعب در ساعت است. مدت اجرای پروژه ٢٤ ماه و کنداکت آب خروجی ١/٠ میکرو زیمنس می باشد.

بالا


  تصفیه‌خانه آب شهر بانه

طراحی، تامین و نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح تصفیه خانه آب شهر بانه (با ظرفیت ٣٣٠ لیتر در ثانیه) از جمله پلهای دانه گیری، پمپها، شیرآالت، اتصاالت، برق و ابزار دقیق و تابلوی CLP توسط این شرکت با موفقیت اجرا شده است.

بالا


  تصفیه خانه فاضلاب شهر بانه

طراحی، تامین و نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح تصفیه خانه فاضلاب شهری بانه از جمله تجهیزات آشغالگیر، پلهای ته نشینی، آبگیری از لجن، پمپها، شیرآالت، اتصاالت، برق و ابزار دقیق و تابلوی PLC توسط این شرکت انجام گرفته است. ظرفیت این تصفیه خانه ١٦٠٠٠ متر مکعب در روز می باشد.

بالا


  نیروگاه بانیاس سوریه

طراحی، تامین کاال و نصب تجهیزات واحد تصفیه خانه فاضلاب و آب صنعتی نیروگاه بانیاس سوریه از جمله پروژه های برون مرزی این شرکت می باشد. این پروژه آب بدون یون مورد استفاده در بویلرهای نیروگاه را تامین و پساب حاصل از واحدهای مختلف نیروگاه را تصفیه می نماید. از جمله تجهیزات تامین شده در این پروژه می توان به لوله ها و اتصاالت، پمپ ها، مخازن اصلی، نازلها، رزین تبادل یون، تابلوهای کنترل و PLC اشاره نمود. این پروژه طی ٨ ماه در سالهای ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ اجرا گردید. ظرفیت تصفیه آب این نیروگاه ٣٠×٢ متر معکب در ساعت می باشد.

بالا


  تصفیه خانه فاضلاب Oily پاالیشگاه اصفهان

طراحی، تأمین كاال، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب Oily پاالیشگاه اصفهان با ظرفیت ٢٢٠ متر مكعب در ساعت شامل كلیه عملیات ساختمانی، مكانیكی، الكترونیكی و كنترل توسط این شركت انجام گردیده است.تصفیه خانه فاضلاب رشت طراحی، تامین و نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت از جمله تجهیزات آشغالگیر، پل های دانه گیری و ته نشینی، واحد هوادهی، آبگیری از لجن، پمپها، شیرآالت، اتصاالت، برق و ابزار دقیق و تابلوی CLP توسط این شرکت انجام گرفته است. ظرفیت این تصفیه خانه ٦٣٠٠ متر مکعب در روز می باشد.

بالا


  تصفیه خانه فاضلاب رشت

طراحی، تامین و نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت از جمله تجهیزات آشغالگیر، پل های دانه گیری و ته نشینی، واحد هوادهی، آبگیری از لجن، پمپها، شیرآالت، اتصاالت، برق و ابزار دقیق و تابلوی PLC توسط این شرکت انجام گرفته است. ظرفیت این تصفیه خانه ٣٦٠٠٠ متر مکعب در روز می باشد.

بالا


  تصفیه خانه فاضلاب لاهیجان

طراحی، تامین و نصب کلیه تجهیزات مورد نیاز طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شهر لاهیجان از جمله تجهیزات آشغالگیر، پل‌های ته‌نشینی، واحد هوادهی، آبگیری از لجن، پمپها، شیرآالت، اتصاالت، برق و ابزار دقیق و تابلوی CLP توسط این شرکت .صورت گرفته است. ظرفیت این تصفیه خانه ٢٦٠٠٠ متر مکعب در روز می باشد.

بالا


  نیروگاه های نکا و یزد

از دیگر پروژه های این شرکت می توان به سیستمهای تامین آب بدون یون و تقطیر نیروگاه های نکا و یزد به ترتیب با ظرفیت ٥٠×٢ و ٨٥×٢ متر مکعب در ساعت و واحد CPP با ظرفیت ٦٦٠ مترمکعب در ساعت که به صورت EPC توسط این شرکت اجرا گردیده اند اشاره کرد. مخازن آب خام، سیستم گندزدایی، سیستم R.O، مبادله کاتیون و ... از جمله بخشهایی هستند که در این پروژه ها اجرا شده است.

بالا


  نیروگاه های سنندج، یزد و دماوند

تهیه و تأمین تجهیزات 9 واحد PPC مستقر در سه نیروگاه .سنندج، یزد و دماوند و نصب تجهیزات مذكور شامل مخازن تحت فشار، لوله و اتصاالت تجهیزات برقی و كنترلی.

بالا